Certyfikaty

O uznaniu dla jakości naszych prac świadczy stała współpraca i zadowolenie naszych kontrahentów m.in. z Polski, Niemiec, Norwegii, Szwecji i Grecji. Dzięki współpracy z dostawcami specjalistycznych elementów i części zamiennych ETMAL Spółka z o.o. zapewnia stałą ich dostawę oraz serwis urządzeń w dowolnym miejscu na świecie. Wysoki poziom techniczny świadczonych przez nas usług potwierdzają otrzymane certyfikaty, uznania i uprawnienia które prezentujemy poniżej:

1. ISO 45001

Certyfikat systemu zarządzania DNV Business Assurance.

2. ISO 9001

Certyfikat ISO 9001 wydany przez Det Norske Veritas

3. ISO 9001

Certyfikat ISO 9001 wydany przez Polski Rejestr Statków

4. Polski Rejestr Statków

Uznanie Polskiego Rejestru Statków do wykonywania przeglądów i remontów układów hydraulicznych i pneumatycznych, hydraulicznych urządzeń napędowych, armatury instalacji paliwowej i zęzowo – balastowej

5. Polski Rejestr Statków

Uznanie Polskiego Rejestru Statków do wykonywania: spawania łukowego elektrodą otuloną

6. Polski Rejestr Statków

Uznanie Polskiego Rejestru Statków do wykonywania i remontów przez spajanie procesami 111, 136

7. Wojskowy Dozór Techniczny

Uprawnienie Wojskowego Dozoru Technicznego do naprawy: żurawi samojezdnych i pokładowych, elementów konstrukcji ustrojów nośnych dźwignic.

8. Koncesja MSW

Koncesja MSW na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów i obrót technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

9. Świadectwo ochronne

Świadectwo ochronne na znak towarowy ETMAL Sp. z o.o. Nr 170439 wydane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

10. Polityka BHP

Zarząd Etmal Sp. z o. o. w Gdyni dąży w swych działaniach do zapewnienia satysfakcji Klientów poprzez wykonywanie usług spełniających ich potrzeby i wymagania oraz do utrzymania wysokiej pozycji w rankingu przedsiębiorstw o podobnym profilu działania.